D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini pereguardiola.com pertanyen a PERE GUARDIOLA SL, amb domicili a la Ctra. 61-602, Km 2,9 de Capmany (CP 17750), telèfon i fax +34 972 54 90 96, correu electrònic vins@pereguardiola.com i CIF B17318379.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial
 

La totalitat del contingut d'aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l'estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de PERE GUARDIOLA SL o de terceres persones amb qui PERE GUARDIOLA SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. PERE GUARDIOLA SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. PERE GUARDIOLA SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d'identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de PERE GUARDIOLA SL.

 

Responsabilitat sobre els continguts 
 

L'usuari d'aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. PERE GUARDIOLA SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a pereguardiola.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l'acceptació d'un contracte. PERE GUARDIOLA SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

PERE GUARDIOLA SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s'hi pugui accedir per mitjà d'enllaços des d'aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. PERE GUARDIOLA SL no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per PERE GUARDIOLA SL.

 

Protecció de dades 
 

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal PERE GUARDIOLA SL informa que les dades personals recollides des d'aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament.

 

Autorització per enllaçar amb pereguardiola.com 
 

Queda autoritzat l'establiment d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.